Grote daggekko


Caresheet:
Latijnse naam: Phelsuma madagasca­riensis grandis
Nederlandse naam: Reuzen Madagscar daggekko
Herkomst: Tropische wouden van Madagaska
Lengte: 25 cm.

Terrariumtype:
Deze dieren vragen een vochtig terrarium met veel klim­tak­ken en stron­ken. Let op een goede bevesti­ging van het mate­riaal. De bodem moet vochtig zijn om de lucht­vochtigheid op peil te hou­den. Als bo­demmateri­aal kunnen bark, hydro-korrels of spagnum worden gebruikt. Het terrari­um mag ook iets hoger zijn.
Denk aan warmte en UV lampen zoals Repti Glo 5.0 of Zoo Med.
Terrarium grootte minimaal: 70 x 45 x 70 cm

Temperatuur: Dagtemperatuur: 30 °C.
Nachttemperatuur: 18 °C.

Voedsel:
Hoewel het een alleseter is, heeft dit dier een voor­keur voor zoe­tighe­den. De dieren likken dan ook graag aan een schaal­tje honing.
Het normale voedselaanbod (insecten) moet worden aange­vuld met zacht zoet fruit. Voedseldie­ren voor het voe­ren bestrooien met calci­um­poeder. Phelsu­food kan eveneens worden gegeven. Eén keer per week een vitaminepreparaat toedienen.

Water:
De dieren moeten dagelijks worden gesproeid met lauw water. Een kleine waterbak met lauw water kan ook. Eén keer per week moet aan het water een vitaminepreparaat worden toegevoegd.

Voortplanting: 
De dieren zijn eierleggend. Het aantal eieren per legsel bedraagt 2 stuks.

Overige opmerkingen:
Onderscheid geslacht: mannetjes hebben duidelijk zicht­bare femo­raalporiën op de binnenkant van de achterpoten.
Elk dier is een individu. Het kan zijn dat een exemplaar afwijkt van de soortstandaard.